Thay đổi đột phá về loại trừ bảo hiểm

FWD Vietnam đã giới thiệu thay đổi đột phá trong việc tối giản số lượng loại trừ bảo hiểm trong tất cả các sản phẩm để mang đến cho khách hàng phạm vi bảo vệ tối đa với mức phí bảo hiểm không đổi.

Danh mục loại trừ đã được tối giản

Quy định loại trừ mới được áp dụng cho những hợp đồng được phát hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2016. Tìm hiểu về danh mục loại trừ mới theo tên sản phẩm được thể hiện dưới đây.

Chọn sản phẩm

Những sản phẩm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Đại An Minh Tâm Download

FWD – Con Vươn Xa Download

Nhóm sản phẩm miễn thu phí và hỗ trợ tài chính

Bảo hiểm miễn thu phí mở rộng – Sản phẩm liên kết chung Download

Bảo hiểm hỗ trợ tài chính người phụ thuộc mở rộng Download

Nhóm sản phẩm bệnh hiểm nghèo

Bảo hiểm miễn thu phí do bệnh hiểm nghèo  Download

Bảo hiểm trợ cấp thu nhập khi mắc bệnh hiểm nghèo Download

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em Download

Nhóm sản phẩm trợ cấp viện phí

Bảo hiểm trợ cấp viện phí và chi phí phẩu thuật Download

Bảo hiểm trợ cấp viện phí do tai nạn Download

Lưu ý:

  • Vui lòng tham khảo quy tắc điều khoản sản phẩm để có thông tin chi tiết về các quy định loại trừ bảo hiểm mới.
  • SP: sản phẩm / Loại trừ: Loại trừ bảo hiểm/ Thương tật: Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
  • (*) Số lượng loại trừ bảo hiểm trung bình của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên thị trường